На 3-ти март колективът на Държавно горско стопанство - Казанлък ще отбележи Националния празник на България, като подари фиданки за залесяване в контейнери от дървесния вид цер на всеки, отправил се към връх Шипка. С пожелания за здраве, мир и благоденствие горските служители ще дарят на всеки желаещ дръвче, отгледано в разсадника на стопанството, което да отнесе до родното си място.
След 8:30 ч. на 3 март в края на град Шипка, където започва прохода за връх Свети Никола, горските служители ще очакват всички желаещи да получат фиданки. Експертите ще раздават и брошури с противопожарна насоченост, съдържащи всички мерки и правила за безопасност в горите. Гражданите ще имат възможност да зададат на лесовъдите своите въпроси, свързани със засаждането и отглеждането на дръвчетата, както и да се почерпят с топъл билков чай, осигурен от горското стопанство.