Продуктите в ЕС трябва да бъдат с дълъг живот, да отговарят на изисквания за безопасност и да подлежат на рециклиране. Как може това да бъде постигнато? Част от отговора са нови правила за екодизайн.
Екодизайнът е свързан с вземането под внимание на екологични съображения при прокетирането на продукти, като целта е да бъдат създадени стоки с възможно най-малко отражение върху околната среда през целия им живот.
Производителите в ЕС вече се съобразяват с правила за екодизайна на стоки, консумиращи енергия, като отоплителни уреди, хладилници, прахосмукачки и компютри. Те следва да проектират продуктите по начин, който да намалява енергийното потребление и отрицателното въздействие върху околната среда.
Сега ЕС иска да направи следваща стъпка и да въведе правила за екодизайн на почти всички продукти на пазара.