Един лев на ден става таксата за децата в предучилищна възраст

През 2021 година родителите на деца в задължителна предучилищна възраст ще заплащат дневна такса за посещение на детска градина в размер на 1,00 лв., вместо досегашния размер от 1,80 лв. Решението бе гласувано единодушно на проведената онлайн извънредна сесия на Общинския съвет. Промяната засяга около 500 деца на 5- и 6-годишна възраст в общинските детски градини.

Одобреното намаление е съобразено със законовите разпоредби, с цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.

Другата промяна е свързана с приемане на нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование. Той обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска градина или училище. По предварително проучване, най-малко 270 деца биха се възползвали от новия критерий.

Гласуваните промени от Общински съвет – Казанлък, в Наредба №26 влизат в сила със задна дата от 1 януари 2021 г.