Двамата кандидати за главен архитект на Казанлък ще представят програмите си Двама са кандидатите за длъжността главен архитект на Община Казанлък, които ще се явят на 10 януари в сградата на местната администрация. Там те ще представят своята концепция по темата за „Развитие и естетизиране на облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, чрез възможностите, които предоставя наредбата по чл.13а от ЗУТ в процесите по устройствено планиране и инвестиционното проектиране“.
Допуснатите до този етап на обявения конкурс кандидати са Христо Инджов, завършил архитектура в университета в Страклайд, Великобритания. Работи в „Артстудио“ ЕООД.
Другият кандидат е арх. Иван Кирчев е автор на проектите на покритите пазари на Стара Загора и Карлово, реконструкцията на приемното отделение на областната болница. Бил е главен архитект на общините Гълъбово и Стара Загора.