На двете заседания на Общинския съвет на Казанлък, проведени едно след друго на 29 февруари 2024 година, бе гласувано да се сформират три временни комисии, свързани с подбор на кандидати за ръководители на структури в местното самоуправление.

Първата от тях е Временна комисия за предрварителен подбор на кандидати за обществен посредник на Казанлък и одобряване на критерии за подбор. След поименно гласуване на предложените от различни групи общински съветници за членове на комисията, от квотата на местния парламент бяха избрани Иван Гитев от ГЕРБ, който получи и подкрепата на съветниците за неин председател, Теодора Иванова от БСП, която стана заместник-председател. От групата „Алтернативата на гражданите” адвокат Мариета Пепелешкова бе избрана за член комисията. Другите членове от Общинския съвет са Джамал Папарланов от ДПС и Димитър Пашев от ,,Възраждане”. В комисията влизат още двама представители на неправителствения сектор и двама представители на медиите.

Втората временна комисия, в която също бе избран общински съветник от „Алтернативата на гражданите”, е Комисия за номиниране на кандидатите за управители на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД - Казанлък, в която влизат трима общински съветници. За членове на тази комисия бяха избрани юристът Иван Иванов от „Алтернативата на гражданите”, Недко Коджабашев от ГЕРБ и Живка Железова от „Има такъв народ”.

В третата временна комисия - за номиниране на кандидатите за управители на „Балканинвест“ ЕООД – Казанлък, квотата на Общинския съвет бе попълнена от Валентин Кралев от ГЕРБ, Пламен Караджов от БСП и Джамал Папарланов от ДПС.
И в двете комисии влизат още представители на общинска администрация и независими експерти.