Екипът на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Казанлък проведе Ден на отворените врати на Кръстовден. С това се популяризират дейностите, от които могат да се възползват казанлъчани, които са особено важни, защото са насочени към едни от най-уязвимите групи от общността.
Въпреки горещото време, с помощта на служителите, ползващите услугите на центъра показаха част от ежедневните занимания – рехабилитационни занимания, музикотерапия и други, пред част от близките на потребителите и представители на местните медии.
Капацитетът на центъра позволява да се обслужват до 40 лица, които са пълнолетни, имат експертно решение от ТЕЛК с 50% или повече увреждане, или Протокол от лекарска консултативна комисия. Тези, които отговарят на условията могат да ползват услугите на центъра по избор, четири или осем часа, всеки работен ден. Грижите включват терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, застъпничество и посредничество, консултиране. Рехабилитацията може да се ползва като самостоятелна услуга. Осигурено е храненето на потребителите, включително и за диабетици. Има и транспорт, за тези, които не разполагат с такъв.
„Нашите дейности имат една основна цел – подобряването на качеството на живота на хората!“ – сподели управителят на центъра Евелина Костова. „За потребителите се грижи изключително млад и професионален екип, който включва рехабилитатори, социален работник, специалист за социални услуги, медицински сестри, санитари и домакин. Така хората получават качествена помощ, запазва се емоционалната връзка със своите близки и не им се налага да отидат в социални заведения от резидентен тип. Освен това, таксите са в размери, които могат да си позволи всеки“, допълва тя.
За разлика от много частни институции, в дейността на центъра се следи под лупа от различни институции – РЗИ, Инспекцията по труда, Комисията за правата на човека, общината и други, което гарантира качеството на предлаганите услуги. Екипът продължава да популяризира своята дейност, а всеки който се интересува от предлаганите услуги може да се обади на служебните телефони или да отиде на място – ул. „Маньо Стайнов“ №11 (на запад от бившата фабрика „Катекс“), всеки работен ден.