Централна химична лаборатория (ЦХЛ) е част от структурата на направление „Управление на качеството“, в която се извършва входящ контрол на голяма част от материали, които се използват при производството в „Арсенал“ АД. Такива изследвания могат да извършват, на територията на дружеството, още само в химическите лаборатории на Завод 3 и Завод 4. Екипът на ЦХЛ е почти изцяло дамски – осем колежки и Зейнил Кехайов, които работят заедно дълги години. Доскоро началник на лабораторията бе Минка Христова, а сега структурата се ръководи от Елена Шаркова. Това не е нова територия за нея, преди това е работила в химическата лаборатория на Завод 3, а също е била част от екипа на централната лаборатория, всички я познават и знаят добре качествата ѝ. Останалите ръководители през годините са били Герман Кънчев, Ружа Желева – най-дългогодишният началник на ЦХЛ (17 години), Жана Цонева и Радка Мандова.

Основната задача на лаборантите в ЦХЛ е да извършват химически анализ на различни материали от черни и цветни метали, стомани, алуминиеви и бронзови сплави, калай и други вещества, които са нужни за производството. Номенклатурата е изключително разнообразна, тъй като технологиите и процесите, използвани в производството също са много на брой. При сплавите (черни и цветни) основната цел е определянето на състава на материала, обект на изследването, в сравнение с броя на елементите и техните процентни съотношения. Така се дава възможност да се контролира качеството на производството, да се определи дали материалът отговаря на стандартите и какъв е обхвата на даден продукт. „Някои от анализите могат да се извършат за няколко часа. За други, например при феросплавите, са необходими няколко дни“, разказват от екипа.
Тук, благодарение на различни методи се установяват различни свойства – съдържание на основния метал, на добавките и т.н. Също така, тук е мястото, където се изследват различни масла, соли, киселини, лакове, лепила, смазки и други материали, които също се ползват в цеховете.

Всеки от продуктите трябва да отговаря на изискванията на БДС или на други стандарти, което гарантира, че с тях може да се произведе качествена продукция. В този смисъл работата е достатъчно разнообразна, а според производствените планове, много често в голям обем. Всяка проба щателно се записва още с приемането в помещението за пробонабиране. Дневниците се водят много внимателно, компютрите също са важна част от оборудването, както и специализираната апаратура, която се модернизира и обновява. Най-модерните апарати, с които разполагат в лабораторията са бърз анализатор на метали -спектромакс и атомен абсорбционен спектрофотометър. Качествена продукция се прави с качествени материали, това е стара и неизменна аксиома, затова централната лаборатория е основно звено, от което зависи ефективността на производството във всички заводи на „Арсенал“ АД.

Екип с традиции

Мариана Стоянова е доайенът в лабораторията, а най-младата е Пепа Пашова, която е завършила „Химия и биология“ във ВУЗ в Пловдив. Мариана започва работа на 1 април 1984 година. Първоначално тя се обучава в СПТУ в Стара Загора и тъй като в града, по онова време, все още няма открит Химически техникум, средно-специално образование завършва в Димитровград. Повечето дами от екипа са възпитаници на някогашните техникуми, които сега се наричат професионални гимназии. Всички са категорични, че навремето тези профилирани, професионални училища са давали много добре подготвени кадри за индустрията. Сега отново се опитва да се върне традицията, но желаещите са по-малко, а химията изглежда много сложна наука в очите на младите.
„В Димитровград бях в „Д“ паралелка, и то не от 26 ученика, а от 40. Моята майка Стоянка Тодорова също работеше в лабораторията, от 1962-а. Тя ми е казвала, че до 60-те години физичната и химичната лаборатории са били обединени. Разделянето става след структурни промени, извършени от тогавашното ръководство“, сподели Мариана. Първоначално тя има други планове за професионална реализация. Мечтата ѝ била да стане детска учителка. Разубедили я, казали, че трябва да пее и свири добре, затова се насочила към химията, предмет, който ѝ вървял в училище. В крайна сметка изборът ѝ се оказал сполучлив – така продължава семейната традиция, както е и при много други арсеналци.

„Теорията и практиката бяха много добре застъпени през всички години на обучението в техникумите. След завършването си всички бяхме добре подготвени, готови веднага да навлезем бързо в производството. Специалисти-химици са необходими в много голяма част от индустрията, а навремето държавата се грижеше да има кадри, които да осигурят приемственост. Да не говорим за това, че индустриалното производство непрекъснато се разширяваше. Сега, струва ми се, при дуалното обучение, което си е просто връщането на образованието към добре познати и изпитани практики, трябва да се стимулира и обучението на бъдещи химици, както на други специалности. Тревожно е, че намаля броя на учебните заведения, в които се преподава профилирано химия. Отделно, в съществуващите такива, паралелките също са намалели. Дори в университетите химията е сред едни от най-непопулярните специалности, което води до голям дефицит на химици, които са нужни за много производства“, сподели Стойка Николова, която има 25-годишен стаж в Централната химическа лаборатория.

Историята, която се помни и пази


Първият началник на самостоятелната Централна химическа лаборатория е Герман Кънчев. Стари снимки, запазени в лабораторията показват, че още в онези години жените са преобладаващата част от екипа. В този смисъл, 8 март, спокойно може да се каже, че е най-големия празник за екипа. И днес, дамите съхраняват и пазят един значителен снимков архив, от първите години на самостоятелното обособяване на тази структура в дружеството – истински мини-музей в лабораторията. Основна заслуга за това „наследство“ е на някогашните профсъюзи. Та са били в основата на всяко по-ярко събитие в колектива, а навремето са направили всичко възможно, да документират случващото се. Оттогава е запазен и интересен дневник, в който има подробен летопис на всички по-важни събития през онези далечни времена.
В тях, включително и със прикрепен снимков материал, са отразени различни събития от живота на трудовия колектив – посещение на филми, бригади, манифестации, чествания, празненства и други подобни дейности, част от ежедневието на работещите в лабораторията.


Това архивно наследство пазят вече няколко поколения в ЦХЛ, а дори някои и от сегашните служители могат да се разпознаят на снимките. Мариана Стоянова показва фотос, на който е тя, но в съвсем ранна детска възраст. Снимката е от на една от манифестациите. На други кадри откриваме първият началник на лабораторията Герман Кънчев, където пък е нейната майка Стоянка Тодорова.

В лабораторията смятат, че този отпечатък от времето е важен и дори тази традицията може да се продължи и днес, вече използвайки по-модерни и съвременни технологии. Защото времената се менят, но нищо не започва от днес, особено в структурите на предприятие, което скоро ще отбележи 100-годишнината си. Защото това, което постига екипа днес, е на базата на работата и опита, предаден от предходните, които са работили на това място. А приемствеността предстои да бъде продължена, рано или късно, от следващите специалисти от Централната химична лаборатория.