Бонус за отдалеченост и безплатен транспорт ще получават наетите на работа в "Арсенал" Казанлък жители на община Стара Загора. Това обявиха от ръководството на фирмата.

Безплатният транспорт ще бъде съобразен със съответните смени на наетите на работа жители на община Стара Загора.

В момента се търсят специалисти със средно и висше образование за нуждите на заводите 1,2,4 и 5.

Поради увеличаване обема на работа „Арсенал“ АД, град Казанлък търси да назначи за своите производствени нужди следните работници и специалисти:

1. Машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ
2. Машинен оператор производство експлозивни вещества- МОПЕВ
3. Настройчици на металорежещи машини- мъже
4. Стругари-
5. Оператори на преса за метал- жени
6. Шлайфисти, кръгъл и плосък шлайф-
7. Ел. монтьори
8. Фрезисти
9. Стрелец- изпитател
10. Машинни оператори производство пластмасови изделия- МОППИ
Търсят се и следните специалисти с висше образование:
Инженер- конструктори
Инженер КИП и А-контролно измервателни прибори и апаратура
Инженери химически процеси
Повече информация за обявените свободни работни места, може да бъде получена в отдел „ Личен състав“ на фирмата, на телефон: 0431/ 631 33- Пенко Тотев
Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com
Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД,
на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
За обявените свободни позиции за всички видове работнически специалности е кандидатите да имат завършено средно образование.
За специалистите с висше образование е желателно да имат поне 2 години трудов стаж.