Бившето училище в Средногорово ще става дом за възрастни


Бившето основно оздравително училище „христо Ботев“ в село Средногорово бе изключено от списъка на обектите – публична общинска собственост, и обявено за частна общинска собственост, с днешното решение тна Общинския съвет в Казанлък. Към имота, който е със застроена площ от 1960 кв.м, заведен като „Интернат – с. Средногорово“, е проявен интерес за закупуване с цел изграждане на дом за възрастни хора. Инвестиционният интерес е заявен от собственика на фирма „Машпром“ – село Енина, става видно от писмо на кмета на Средногорово Илиян Илиев в докладна записка до кмета на община Казанлък Галина Стоянова. Намеренията на инвеститора са да ремонтира и реконструира рушащата се сграда на бившето оздравително училище, което не се ползва от 1985 година насам, и да я превърне в социален дом за възрастни хора, посочва кметът Илиев.


За ползването на имота и за други дейности е получено положително становище от Министерството на образованието и науката. За промяна предназначението на имота от публична общинска собственост в частна се изисква решение на Общинския съвет. Днес това вече е факт, което заедно с други становища и документи, ще бъде изпратено до министъра на образованието за получаване на писмено съгласие за промяна предназначението на сградата.


Училището е закрито още в 1985 г. и в момента сградите са в много лошо състояние, поради което те не могат да се ползват или пък да бъдат давани под наем, се казва в предложението на общинска администрация, предоставено на съветниците. Тяхното решение днес определя по-добрата съдба на бившето основно оздравително училище, което, ако се осъществи инвестиционното намерение, ще изпълнява социална функция. В бъдещия дом за възрастни хора се предвижда обгрижването на 100-150 души.