Всички преводи на частни лица и фирми, извършвани чрез български банки ще стават в рамките на част от февруари. Тогава транзакциите ще стават чрез Единната система за плащания в евро (SEPA). Така на практика платежните нареждания ще се изпълняват 24 часа в денонощието, през всички дни на годината. Единствено преводите към бюджета ще бъдат включени в новата система на по-късен етап.
В момента споменатите разплащания се правят чрез системата Бисера, като те са три пъти дневно. Така ако нареждането е направено следобед, парите пристигат на другия ден. За извършването на незабавен превод сега се използва системата RINGS, но за ползването й се плаща допълнителна такса. От БНБ уверяват, че банките нямат основания да таксуват допълнително новите бързи транзакции.