Арх. Иван Кирчев е класиран на първо място в конкурса за главен архитект на община Казанлък

Съгласно съобщение, публикувано на официалния сайт на Община Казанлък на 12 януари 2024 г., Комисията по провеждане на конкурса за главен архитект на община Казанлък е обявила резултатите след изслушване защитата на двамата кандидати, допуснати до втория етап от конкурса. Окончателната оценка на арх. Христо Инджов е 4.12, а окончателната оценка на арх. Иван Кирчев е 4.48.

Въз основа на получените резултати, Комисията приема, че двамата кандидати успешно са издържали конкурса за заемане длъжността „главен архитект“ на община Казанлък и следва да се класират по следния начин: на първо място е арх. Иван Д. Кирчев, на второ място е арх. Христо Н. Инджов.

Както по-рано писа сайтът zakazanlak.bg, на 10 януари двамата кандидати представиха своите концепции по темата „Развитие и естетизиране на облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, чрез възможностите, които предоставя наредбата по чл.13а от ЗУТ в процесите по устройствено планиране и инвестиционното проектиране“. До втория етап на обявения конкурс бяха допуснати арх. Христо Инджов и арх. Иван Кирчев. Арх. Инджов е завършил архитектура в университета в Страклайд, Великобритания. Работи в „Артстудио“ ЕООД. Арх. Кирчев е автор на проектите на покритите пазари на Стара Загора и Карлово, реконструкцията на приемното отделение на областната болница. Бил е главен архитект на общините Гълъбово и Стара Загора.