Две нови пластични композиции ще заемат своето място в парк „Розариум” на 1 септември. Това са абстрактните и много ефектни скулптурни решения на Слав Недев в екип с Ясена Попова - „Пластична композиция, наподобяваща розов цвят“ /издържана в сиво/, и на Кирил Георгиев - композицията „Рози“ /в бяло/. Двете скулптури са изборът на комисията в обявения през миналата година от Община Казанлък Национален конкурс за за паркова пластична композиция в парк „Розариум“. Двете пластики са определени като най-близки до оформлението за парково пространство. Оценено е било и съчетаването им с архитектурата на новата сграда на Музея на розата. Отличията са били връчени на победителите в конкурса на 20 юли 2017 година от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, информира тогава общинският пресцентър.

Поощрителните награди в конкурси са присъдени на двама известни казанлъшки скулптори - Ваньо Колев за пластиката му „Орфей“ и Петър Пешев за неговата „Фигура на розоберачка“.

От публикуваната информация в сайта на Общината е видно, че комисията, която е оценявала работите, е била с председател главният архитект на Община Казанлък Георги Стоев и членове Христо Генев, директор на Художествена галерия Казанлък, арх. Ивелин Недялков; Наско Настев, скулптор; Нина Хинова, ст. експерт в отдел ,,Култура и туризъм” в Община Казанлък. В качеството си на консунтанти са били Сребра Касева, Момчил Маринов, Иван Найденов, Иван Гайдаров.

Първоначално са постъпили за обсъждане и разглеждане материалите на осем идейни проекта на авторите Слав Недев, художник на свободна практика, София; Боян Иванов Боянов, дизайнер, Казанлък; Петя Ченова Чернева, Фатме Моллова, екип студенти в Лесотехнически университет – София; Кирил Андреанов Георгиев, скулптор; Здравко Сираков, пространствен дизайнер; Дора Иванова, архитект; Вальо Колев, скулптор; Велин Дечков, скулптор. Единодушно комисията е решила проектът на Петър Пешев ,,Пластика на розоберачка‘‘, който кандидатства за национален конкурс „Пространствено оформление на фоайе и кафе, прилежащи зони в Музея на розата - Казанлък“, да бъде допусната за участие в конкурса за паркова пластична композиция в парк „Розариум“, като авторът доразработи идеята си,така че да влезе в стилистиката на парковата композиция.

Съгласно приложената скица на парк ,,Розариум”, допуснати за втори етап на конкурса са били четирима автори - Ваньо Колев със скулптурата ,,Орфей”; Петър Пешев с „Фигура на розоберачка”; Кирил Георгиев с „Прегръдка” и Слав Недев с „Пластична композиция, наподобяваща розов цвят”.
През миналата година бе обявен още един Национален конкурс за пространствено оформление на фоайе, кафе и прилежащи зони в Музея на розата. Първо място спечели дипломантът по архитектура в Техническия университет в Щутгарт Стоян Желязков. На второ място е класирано решението на Кирил Божидаров Георгиев от Казанлък, магистър по архитектура, работил в екип с Детелина Бакалова.

Победителите в конкурсите

Според директора на Художествената галерия в Казанлък и член на комисията Христо Генев, всички отличени автори са показали в работите си качество и професионализъм.

Официалното откриване на новите пластични композиции в парк "Розариум" е на 1 септември 2018 година от 18.00 часа.