Рокада в Управителния съвет на фондация „Чудомир”


48 872 лева ще струват тази година Чудомировите празници в Казанлък. Това стана ясно днес, на заседанието на Общинския съвет, на което бе представен годишният финансов отчет на фондация „Чудомир” за 2017 година и бюджета й за 2018-а от председателя на Управителния й съвет Борис Кърчев. От тези над 48 хиляди лева, 21 210 лева отиват за театралните постановки по време на 25-ите празници, посветени на Димитър Чорбаджийски-Чудомир, 12 718 лева – за концертите, 4320 лева – за конкурсите, за изложби и представяне на книги са заложени 1570 лева, а съпътстващите събития и други струват 9054 лева.

Съгласно предложението на фондация „Чудомир”, докладвано от Борис Кърчев, бюджетът за тази година възлиза на 70 700 лева. От тях собствените приходи са 39 179 лева, от които 33 350 лева са от продажба на билети, 5829 лева – от дарения. Общинската субсидия за Чудомировите празници възлиза на 20 хиляди лева. В приходите се включват още вземанията от минали години в размер на 5900 лева и преходен остатък от 5621 лева.

Разходите на фондацията са също 70 700 лева. За провеждането на Чудомировите празници ще бъдат похарчени 48 872 лева, сочи разчетът в Бюджет '2018 на фондацията. В разходната част са заложени още разходи за дейности в размер на 8546 лева и разходи за минали години – 13 282 лева.

От представения годишен финансов отчет за 2017 година е видно, че Чудомировите празници през миналата година са стрували 47 691 лева. Общо приходите във фондация „Чудомир” тогава са били 57 375, 93 лева, а разходите – 51 755,38 лева, което определя разлика от 5620,55 лева, която преминава като преходен остатък в бюджета на фондацията за тази година.

Освен отчета за 2017 година и бюджета за тази година на фондация „Чудомир”, на заседанието днес Общинският съвет гласува и една промяна в състава на Управителния съвет на фондацията. Главният редактор и собственик на вестник „Долина” Яница Станчева замени оттеглилия се от активна журналистическа дейност Георги Стоянов, работещ последно в местен информационен сайт, в състава на УС. По подадено от Стоянов заявление за освобождаването му като член на ръководството на фондацията, местният парламента гласува на негово място да влезе Яница Станчева.

33 са културните събития в дните на 25-ите Чудомирови празници в Казанлък. В тях влизат театрални постановки, концерти, книги, творчески срещи, детски конкурси, изложби, станалата традиция през последните години научна конференция, посветена на творчеството на Чудомир.

През 1992 година с решение на Общинския съвет на Казанлък бе създадена фондация „Чудомир” с основна задача събиране и популяризиране творчеството на Димитър Чорбаджийски, която е и основният организатор на празниците, посветени на забележителния майстор на перото и четката, творил в града. По традиция празниците се откриват на Благовещение - 25 март, на която дата през 1890 година е роден Димитър Чорбаджийски, и продължават до 1 април - Деня на хумора и сатирата.