4404 сигнала за посегателства срещу деца


Общо 4404 сигнала, свързани с посегателства срещу деца, са приели през 2017 година служителите на горещата телефонна линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание. Това става ясно от доклада на Националната програма за закрила на детето за 2017 г., който бе одобрен от кабинета, съобщава www.monitor.bg. От тях 4096 са били свързани с порнография при малолетни и непълнолетни, което е средно над 11 сигнала на ден.

88% от всички тези сигнали са разследвани от ГДБОП. Пет са случаите, в които е съобщено за подмамване на дете с цел сексуална експлоатация, като 3 от тях са били за онлайн връзки. Подадени са и сигнали за подбуждане към насилие и за употреба на наркотични вещества. Заради нарастващия брой на случаите на агресия в училище пък се предвижда увеличаване броя на психолозите и педагогическите съветници в школата през следващата година, става ясно още от доклада. Освен това в часа на класа ще има и дискусии и работа с подрастващите по превенция на насилието, справяне с гнева и агресията, както и

В доклада на Държавна агенция за закрила на детето се посочва още, че през миналата година 1750 деца бежанци са живели в поделенията на Държавна агенция за бежанците. 85% от тях били момчета, като 900 от всички настанените подрастващи били без родители. Всички те били насочени към курсове за изучаване на български език.

Най-много бежанци у нас дошли от Ирак, Афганистан, Сирия и Пакистан. Над 60% от настанените момчета и момичета у нас сами са напуснали общежитията. Според посочената информация, проверки на центъра за бежанци в Харманли установили подобряване на материалната база спрямо 2015 г. Сградите били санирани, със сменена дограма, а за децата имало площадки за игри и спорт. Контролът върху пропускателния режим на външни лица също бил завишен.