401 шипченци искат Мемориален комплекс в центъра на града

401 шипченци са направили подписка в подкрепа създаването на „Мемориален комплекс Шипка”, който да бъде изграден в центъра на града. Предложението за изграждането на такъв комплекс е внесено в Община Казанлък от Сдружение „Мемориален комплекс” с председател доц. Нойко Кутев. В мотивите се посочва, че това е комплекс за почитане паметта на българските опълченци и руските воини, загинали на връх Шипка, на загиналите местни участници в Септемврийското въстание и белогвардейците, извървели последния си земен път в град Шипка, мнозина от които са наследници или преки участници в Освободителната Руско-турска война. Проектът на д-р арх. Венцислав Йочколовски предвижда мемориалният комплекс да се изгради към съществуващия паметник „Септемврийци”. Основните елементи в неговия проект са двете фигури в цял ръст на генерал Столетов и на български опълченец, а от двете страни на фигуралната композиция се разположат възпоменателни стели на загиналите руски воини, български опълченци и белогвардейците, починали в подбалканския град. Ще бъде оформена площадка за поклонение, а в подножието на пиедестала, между двете бронзови фигури ще бъде поставен лавров венец.

Изграждането на Мемориалния комплекс е по случай 140 години от Освобождението на България от османско владичество. В подкрепа на проекта застава кметът на Шипка Василка Панайотова. Наследницата на автора на паметника „Септемврийци” Христо Песев – Евелина Песева, подкрепя идеята за комплекс в този му вид като събирателен за историческата памет на Шипка. Тя дава мнение съществуващият паметник на участниците в Септемврийското въстание да не се мести на друго място.

По-различно е мнението на главния архитект на община Казанлък Георги Стоев и на директора на ИМ „Искра” Момчил Маринов, които не намират за логично историческите моменти, свързани с Руско-турската освободителна война, с белогвардейската емиграция у нас след Октомврийската революция в Русия и Септемврийското въстание, да се свързват в общ възпоменателен комплекс. И двамата обаче подкрепят създаването на мемориал в памет на загиналите в името на България.

Общинска администрация внася предложението за даване на съгласие за „Мемориален комплекс Шипка” като допълнение към съществуващия паметник „Септемврийци”, който да бъде изграден със средства от дарения, набирани от Сдружение „Мемориален комплекс”. По време на разглеждането на въпроса в постоянните комисии в Общинския съвет – водещата Комисия по устройство на територията, инфраструктура,у строителство и транспорт подкрепя проекта за решение. Останалите две комисии – Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания и Комисията по социални дейности и трудова заетост обаче не са го подкрепили. Остава да се види как ще гласуват съветниците на утрешното заседание на Общински съвет - Казанлък. Ако се приеме Мемориалният комплекс в Шипка да бъде изграден на посоченото място, то е необходимо одобрение на проекта от Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден към министъра на културата, и съгласуване на инвестиционния проект.