Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 година.

Това сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет.


Според експертите на БХК от програма “Мониторинг и изследвания”, едно от възможните обяснения за ръста на издадените заповеди би могло да бъде промяна в начина на преценка на съда за това кога са налице данни, че здравето или животът на пострадалите са поставени в опасност. Не без значение са и повишените обществени очаквания към правораздавателните органи да осъществяват по-ефективна превенция и защита от домашно насилие, особено след отказа на правителството през 2018 г. да ратифицира Истанбулската конвенция.

Заедно с данните за домашното насилие от МВР, на сайта си Българският Хелзински комитет обяви и част от резултатите от ново национално представително проучване, проведено от "Маркет Линкс" през септември 2019 г.,

Изводът от изследавнеот е, че проблемът с домашното насилие е осъзнат от 79% от българското общество.

Общо над три четвърти от запитаните считат, че трябва да се вземат ефективни мерки спрямо домашното насилие, като малко над 55% от тях обясняват тази необходимост с това, че домашното насилие е сериозен пробле. Около 1/4 са хората, които смятат, че механизмите в момента са неработещи (24%).

Под един процент са хората, които смятат, че сега действащите закони са достатъчни.