24 точки ще разглеждат съветниците през февруари В дневния ред на утрешното заседание, 24 февруари 2022 г., на Общинския съвет са включени 24 точки. За първи път от началото на пандемията, сесията ще се проведе присъствено в зала „Инфра“.
Старейшините отново ще гласуват продажбата на имот (с площ 2800 кв.м), намиращ се в Несебър, собственост на Община Казанлък. Очаква се също да бъде гласуван и съставът на новия управителен и контролен съвет на Фондация „Чудомир“ с мандат 2022-2025 година, както и приемането на годишния финансов отчет и този за дейността на фондацията през 2021 година.
Общинските съветници ще трябва да гласуват и ликвидирането на “Казанлъшка Искра” ЕООД и покриването на неплатени задължения на дружеството.
На сесията съветниците ще гласуват и безвъзмездно отдаване на имоти общинска собственост съответно в Шипка част от сградата на ”Младежкия клуб” и в Казанлък в сграда на Общинската организация ”Съюз на инвалидите в България”.
Очаква се да бъде гласуван и отчетът за работата на обществения посредник на община Казанлък Гинка Щерева за 2021 година. Старейшините ще обсъждат проект за решение за откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „Д-р ”Христо Стамболски” ЕООД.
Съветниците ще решават и за необходимостта от дофинансиране през настоящата година на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
В дневния ред е включено и предложението на д-р Красимир Пейчев – управител на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД относно отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сградата, с цел той да се ползва като аптека.
Включена е и точка за гласуване, относно провеждането на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, ОУ ”Георги Кирков” и ОУ ”Н. Й. Вапцаров”, гр. Казанлък, представляващи части от имоти – публична общинска собственост.