23-ма учени представят в Казанлък доклади за траките

Единадесетата научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура” привлича 23 учени, които ще представят 19 доклада. Конференцията традиционно се провежда в дните на Празниците в Долината на тракийските царе и тази година ще бъде на 31 август и 1 септември в Културно-информационния център на ул. „Искра” 4, където ще бъде и официалното откриване в първия ден от 13.30 часа.

Отделните сесии са посветени на теми, свързани със селищната система през късножелязната епоха в отделни региони, с археологически обекти, отразяващи погребалните и поменални практики на траките, с конкретни групи археологически находки. Последното заседание е посветено на религиозните вярвания на траките и тяхното проявление в различни аспекти на обществения и политическия живот, както и в погребалните практики, места и символи, свързани с тях.

С годините конференцията се е утвърдила като научен форум с разнообразни по тематика доклади, представящи значими резултати от научни изследвания в областта на археологията, нумизматиката, епиграфиката, културологията, реставрацията, геологията и геофизиката.

Тази година участниците са представители на Националния археологически институт с музей при БАН, на Института по Балканистика с център по тракология при БАН, на Института по изследване на изкуствата при БАН, на Софийския унивеситет „Св. Кл. Охридски”, на Нов български университет, на Националната галерия, на РИМ – Русе, на ИМ – Нова Загора, на ИМ – Хисаря и ИМ „Искра”.
Организатор на научната конференция, посветена на тракийската цивилизация, е Исторически музей „Искра” – Казанлък.