161 проверки срещу магистрати, 8 от тях на съд

Обвинения срещу 12 магистрати (8 съдии, 3 прокурори и 1 следовател), седем от тях – административни ръководители, са повдигнати от Прокуратурата. Това е било съобщено днес, по време на заседание на Националния съвет по антикорупционни политики., в частта обсъждане на работата на специализираното междуведомствено звено за борба с корупцията, създадено между Прокуратурата, ДАНС и МВР. Възложени са 161 проверки по жалби и сигнали за престъпления, извършени от магистрати, от които са приключени 88. На съд са предадени 8 магистрати (6 съдии, от които 4 са административни ръководители; 1 прокурор – административен ръководител и 1 следовател). Срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, се водят 10 досъдебни производства, по които са обвинени 11 души. Внесени са обвинителни актове срещу четирима и са възложени общо 22 проверки. Прокуратурата е на мнение, че тези резултати сочат, че създадената организация на работа и взаимодействие между институциите е на много добро ниво.

На следващото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики, ще се обсъждат възможностите за гражданско обучение за борба с корупцията и разработените от БОРКОР етични стандарти на публичния сектор.