150 години от рождението на един уникален казанлъчанин

Юбилейна изложба под наслов „Александър Едрев-Вердела и неговата Театрално-музикална книжарница „Наука” е експонирана в читалнята на казанлъшката библиотека "Искра".
Експозицията е посветена на 150 години от рождението на един уникален казанлъчанин: читалищен деец и учител, издател и поет, режисьор и журналист.

В културната история на България Александър Едрев-Вердела остава като първият издател на театрални и музикални произведения и тази си дейност той осъществява в нашия град чрез Театрално-музикална книжарница „Наука”, чиято дейност е твърде разнообразна:
– търгува със собствени творби, доставя и всички други излезли дотогава пиеси по драматургия и музика (за разни инструменти);
– доставя разни инструменти и части за тях;
– продава най-хубавите италиански корди за всякакви струнни инструменти;
– доставя разни принадлежности за театъра.


В Краеведски фонд на ОБ „Искра” се съхраняват много от изданията от поредиците на книжарницата: Малка театрална библиотеки; Евтина драматическа библиотека – Серия Комедии и Серия Драми-Комедии; Детска музикална библиотека „Славееви гори”; Описи на театралните пиеси, които се намират за продан в Книжарница „Наука” и др.
Александър Едрев-Вердела основава музикалното издателство „Орфей”.
Съредактор е на списание „Български артист”.
В неговия хумористичен вестник „К’во да е” прави своя дебют Христо Смирненски с псевдоним Ведбал.
Написва над 20 комедии, които подарява на провинциалните театри.
Събира и предава на БАН сбирка от над 3000 прякора от цяла Източна България.