114 са свободните работни места в общината Общо 114 са обявените свободни позиции в Дирекция „Бюро по труда“ в Казанлък, към 28 април.
Отново най-много обявите са за хора със средно образование - 62. Най-голям дял в този сегмент на трудовия пазар имат работническите професии, свързани с металообработване и машиностроене. Това е традиционен отрасъл за района. Другата търсена професия в тази група са готвачите.
При висшистите свободните позиции, обявени в бюрото са 21. Обичайно най-голям е интересът към медицинските специалисти – лекари, медицински сестри и учители. Медиците са сред най-търсените кадри не само в Казанлък, но и в цялата страна. Това е трайна тенденция, която статистиката показва през последните години.
За хората с основно образование обявените работни места са 31. Сред търсените работници търсенето е в строителството, главно на бояджии и шпакловчици. Също така повече свободни позиции има за монтьори и заварчици.
В казанлъшкото Бюро по труда няма трайно незаети работни места.