Свикват Общо събрание на фондация "Чудомир"

Общо събрание на фондация „ Чудомир“ ще се проведе в Казанлък в понеделник- 28 януари.

То е с начален час 11,30 и ще се проведе в залата за събрания на Общинския съвет- зала „Инфра“, става ясно от публикувана покана на сайта на Общинския съвет в Казанлък,от неговия председател Николай Златанов.
В него ще участват членовете на фондацията и на Общото събрание, което на практика се явява състава на местния парламент, като неин учредител по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В дневния ред членовете на събранието предстои да освободят от отговорност на досегашния Управителен съвет на фондацията, чийто председател е народният представител Борис Кърчев, освобождаване на членове от това ръководство, избор на същото за нов Управител съвет на фондацията, нов Контролен съвет и нов председател.

От публикуваните материали става ясно, че досегашния състав на УС на фондация „Чудомир“ ще се предлага да бъде преизбран. Членовете на УС на фондацията, създадена да популяризира творчеството на Чудомир са:

народният представител Борис Петков Кърчев, Сребра Касева- началник кабинат на кмета Галина Стоянова, банкерката Таня Сиракова, общинската съветничка Теодора Иванова
музикалният педагог Мариана Мъгева, актрисата Гълъбина Михайлова и журналистката Яница Станчева.

При липса на кворум за Общото събрание на фондация „Чудомир”, събранието ще се проведе същия ден, от 12:30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.