Търсят се висшисти

80 свободни работни места за висшисти, обяви на 23 юли Бюрото по труда в Казанлък заедно с неговите филиали. Това е повече от една четвърт от всички позиции, посочени от трудовата борса в региона към тази дата, които са общо 232.

От свободните позиции за специалисти с висше образование най-голям брой са тези за учители – общо 50. В сферата на образованието най-търсени са учителите в начален етап – общо 15. След тях се нареждат преподавателите по математика или комбинирано преподаване – математика и физика, математика и информационни технологии, математика и информатика, следвани от учителите по български език и литература, по немски език, английски език, география, музика.

Нарастват и свободните работни места за 25 здравни работници – лекари и медицински сестри. Търсят се 6 лекари със съответните специалности по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести плюс двама лекари без специалност и един специализант по неврология. От медицинските специалисти свободни позиции са обявени за 11 медицински сестри и 5 акушерки. За всички се изисква висше образование.

Сред позициите за хора с висше образование се търсят инженер-конструктор, програмист, счетоводител, психолог, диагностик на МПС, ръководител на група с машиностроителна специалност.

149 са свободните позиции за хора със средно образование и само 3 са местата са безработни с основно или без изисквания за образование. От специалистите със средно образование се търсят предимно машиностроители - машинни оператори, монтажници, монтьори. Свободни места са обявени още за електротехници, електрозаварчици, пощенски раздавачи и други. Две позиции от всички обявени са за хора с трайни увреждания, като за тях не са поставени изисквания за образование.