Съществува реална възможност за неизпълнение на основната дейност по проекта за доставка на електробуси, а именно закупуването им, в срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, който е 23-ти май догодина. Това става ясно от доклад на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова до председателя на Общинския съвет Николай Златанов.
Причината за тази опасност е съдебна процедура, завадена от един от участващите в обществената поръчка срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията –КЗК, от май тази година.
Заради тази съдебна процедура първоначалните срокове по проекта за електробусите, който е част от проекат за "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година, няма да бъдат спазени.


С този основен мотив кметът на Общината иска от Общинския съвет да вземе решение, с което да даде съгласието си и да я упълномощи да подпише нов Запис на заповед за стойността на аванса по проекта, получен вече в размер на 35% от сумата, а именно 1 115 253.17 лева.

Новият запис на заповед ще е с удължен краен срок на предявяване, който е четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, или 23-ти юли 2022 година.
Той ще е без протест и без разноски, става ясно от кметския доклад до председателя на Общинския съвет в Казанлък.


Възелът с проекта за електробусите в заплете през март миналата година, след като Общината обяви обществена поръчка за доставката им. В срока за подаване на оферти не бяха подадени такива и в началото на май миналата година обществена поръчка бе прекратена.
На 8-ми ноември миналата година Община Казанлък обяви повторно обществената поръчка за електробусите. Получените оферти за доставката им бяха две.
На 5-ти март тази година, на база офертите, кметът Галина Стоянова издава решение за класиране на участниците и избор на изпълнител.
11 дни по-късно една от страните подава жалба в КЗК срещу Решението за избор на изпълнител.
В началото на май тази година Комисията за защита на конкуренцията –КЗК, със свое Решение, указва на Община Казанлък да отстрани и двамата участника и да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на електробуси.


Месец по-късно Община Казанлък е уведомена за постъпила жалба във ВАС-Върховен административен съд, срещу решението на КЗК. Дни преди това в Казанлък бе направена първата копка за зарядната станция за новите 7 електробуса, които трябваше да се закупят.

Съдебното заседание по казуса е насрочено за 16-ти септември, като решение по него се очаква месец по-късно, или на 16-ти октомври тази година .
Което означава, че най- рано, ден по-късно на 17-ти октомври, Общината би могла да прекрати тази процедура, а нова може да се обяви най- рано две седмици по-късно или на 1-ви ноември, съгласно разписаните законови срокове.
Законовият срок за подаването на такива оферти е 3 месеца, което означава, че процедурата ще се прехвърли и в новата 2020 година. Така най- рано сроъкт за получаването на нови оферти за доставка на електробуси може да е 1-ви февруари догодина.


Първоначалният краен срок за проекта за електробусите бе 23-ти май догодина. При новите обстоятелства на практика удължаването му ще е с повече от година.
С цел проектът да се запази, макар и удължен във времето, поради независещи от Община Казанлък причини, се налага вземането на новото решение от градските старейшини. Те трябва да се произнесат по кметския доклад и искането на заседанието утре- 25-ти юли.


Проектът за електобусите е на стойност почти 3,7 млн. лева. Той е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за община Казанлък за програмния период 2014 -2020 година е в размер на 19 658 031,68 лв. и обхваща няколко инвестиционни приоритета. Електробусите са един от тях.