В Областна администрация Стара Загора се състоя заседание на Областната комисия за действие при бедствия и аварии съвместно с пътноподдържащи фирми и институции, свързани с поддръжката на пътищата и осигуряване на нормално движение през зимния сезон. Председател на комисията е областният управител инж. Георги Ранов.

От 1 ноември служители на двете фирми „Пи Ес Ай” и „Ес Би Ес”, които поддържат пътната мрежа в Област Стара Загора, започват да дават 24-часови дежурства и да подават сигнали при влошаване на пътната обстановка. Фирмите разполагат и със съоръжения, които се поставят от двете страни на пътя за намаляване на опасността от снегонавяване. Такива ще бъдат поставени около селата Ветрен, Подслон, на пътя между Богомилово и Ракитница, край „Светицата”. За да бъдат монтирани безпрепятствено преградите, от Областна служба „Земеделие” са подготвили заповеди до собственици на селскостопански земи и до арендаторите, с които те се задължават да допуснат полагането на съоръженията в имотите им.

От РД ПБЗН също заявиха готовност за зимата. Директорът Стоян Колев съобщи, че 50% от техниката на дирекцията е нова, надеждна и с висока проходимост. В дирекцията изготвят регистър на най-конфликтните точки по пътищата, които са възниквали при тежки зимни условия през последните 5 г. За областта те са около 11. Вече има изготвен списък и на туристическите обекти с места за настаняване, както и с актуалните телефони на техните стопани.

Директорът на „Пътна полиция” Делян Славов докладва, че проверките на вертикалната и хоризонтална маркировка на пътищата в областта вече са извършени. Почти навсякъде маркировката и знаците са поддържани в добро състояние. Определени са и местата, на които ще бъдат спирани колите и тежкотоварните автомобили, ако проходите Шипка или Хаинбоаз бъдат затворени поради критична ситуация.

Представителите на 11-те общини в Старозагорска област представиха доклади за извършените за зимната подготовка мероприятия.

Д-р Златина Нанева, директор на РЗИ, съобщи, че е изработен списък с всички болни от областта, които са на хемодиализа. Създадена е необходимата координация с други институции, за да могат те своевременно да бъдат извозвани при усложнена метеорологична обстановка.