Жените с висше образование у нас значително надвишават мъжете, показват последни данни на Националния статистически институт за двата пола. Мъжете обаче вземат средно с 25% по-високи заплати от дамите. Според националната статистика през 2017 броят на висшистите в България е 1.03 млн., от които 826.2 хил. жени, което представлява 60.3%, и 543.2 хил. са мъжете, което е 39.7%.

Почти във всички икономически дейности средната заплата на мъжете е по-висока от тази на жените. За 2016 средната брутна месечна заплата на мъжете е 1 054 лв., докато при жените тя достига 842 лева.

През 2017 мъжете у нас са 3.42 милиона, което представлява 48.5% от населението, а жените - 3.62 милиона или 51.5%. Тези цифри показват, че на 1000 мъже съответстват 1060 жени. Към края на 1960 година на 1000 мъже са съответствали 1003 жени, т.е. разпределението по пол е било почти равномерно.

Средната продължителност на живота за периода 2015-2017 при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години. В сравнение с 1961 средната продължителност на живота при мъжете се е увеличила с 2.9 г., а при жените - с 5.8 години.

От 1995 средната възраст при сключване на брак започва плавно да се увеличава, достигайки през 2017 стойности 31.4 за мъжете и 28.4 години за жените.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 21.9 години през 1980 на 27.1 години през 2017. Увеличава се и средната възраст при сключване на първи брак на жените - от 21.7 през 1980 на 28.4 години през 2017.

Националната ститистика изчислява, че през 2017 година средният брой живородени деца от една жена е 1.56, докато в начолото на века - през 1900 година, той е бил 6.97, през 1985 - 1.95 деца. най-ниската раждаемст НСИ отбелязва през 2001 година - 1.24 деца.

През периода 2007-2017 най-многобройната група чужденци у нас са гражданите на Руската федерация. През 2011 гражданите на Обединеното кралство и Турция попадат за първи път сред петте най-големи групи чужденци в България. През 2014 гражданите на Сирия също попадат в по-големите групи чужденци у нас, сочат данни на НСИ,цитирани от Economy.bg.