Според КНСБ, нужната месечна сума за издръжка на тричленно семейство е 2432 лв. „Това е нетният доход на едно семейство, което означава, че брутните месечни приходи трябва да бъдат около 3000 лв.", сочат синдикални експерти.

„Факторите, които влияят на повишената сума за издръжка са: цените на природния газ, увеличение с 44% на годишна база, на енергоносителите, както и на хранителните стоки, които бележат ръст от 26%, като най- голямо увеличение на цените се забелязва при месните продукти. След месото най-много се е покачила цената на млечните продукти, с 50% по-скъпи сирена, и цените на яйцата - с 55% увеличение. При хлебните изделия най-голям ръст бележат цените на закуските – 50%. При нехранителните стоки, над 50% увеличение има при цените на дървесината, на жилищното обзавеждане, както и при лекарствата, които нарастват с 16% - при аспирини, сиропи за кашлица, витамини и други масови лекарства”, информират още от КНСБ.

Според екпертите на КНСБ, тези данни се потвърждават и от НСИ за наблюдението на домакинските бюджети. В тях ясно се очертава, че от изследвани 5700 лица 75% заявяват, че изпитват затруднения при покриване на ежедневните си разходи, а за 67,3% доходът за домакинство не се е променил, едва 27% от хората са заявили, че са получили увеличение на заплатите.

По информация на БГНЕС