Децата от малки трябва да познават своите права

Документалният филм „ Да бъда адвокат на себе си „ бе представен пред ученици в Казанлък. Филмът е реализиран от Фондация „ Център за правно и културно застъпничество „ – Стара Загора, създадена в края на 2014 година с идеята изкуството да бъде в помощ на правосъдието при постигане на неговите цели. Антония Коева, управител на Фондацията поясни, че от 2015 година организацията реализира проекта „ Да бъда адвокат на себе си” по линия на Дарителски кръг за Стара Загора. „ Идеята на проекта е децата да бъдат подготвени за самостоятелен живот в обществото, а това може да стане, ако те от малки познават своите права, имат и отношение към своите отговорности и задължения, и растат като хора с активна гражданска позиция”, каза Коева.
Проектът е реализиран в четири училища в регион Стара Загора – ОУ „ Кирил Христов”, СОУ „ Васил Левски”, Частно основно училище „ Елин Пелин” и ОУ „ Бойчо Русев” в село Преславен. Антония Коева обясни, че в тези учебни заведения са реализирани множество дейности, насочени към запознаване на децата с техните гарантирани от закона права, както и с техните задължения, като това е направено чрез интересни и достъпни методи за децата – чрез прожекции на филми, дискусии, ролеви игри. В резултат на този проект е създаден и 50-минутния документален филм „ Да бъда адвокат на себе си” .
„ Идеята е този проект да се популяризира и в него да се включват все повече деца. Интерес към филма в Казанлък проявиха от Природо-математическа гимназия „ Никола Обрешков” и при желание от тяхна страна ще реализираме при тях и проекта”, каза управителят на Фондация „ Център за правно и културно застъпничество”.