610 лева минимална работна заплата, 200 лева – минимална пенсия


Това предвижда Министреството на финансите в средносрочна бюджетна прогноза за 2018-2020 година

В средносрочен план се предвижда увеличаване размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018, на 560 лв. от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2020-а се предвижда минималната работна заплата да стане 610 лв. Това се посочва в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020, която Министерството на финансите публикува, пише economy.bg.


При разработване на разходите за пенсии за периода 2018-2020 е взето предвид увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. от 1 юли 2017 и на 200 лв. от 1 октомври 2017.


В средносрочен план не се предвиждат значителни промени на основните данъци и ставки при запазване на данъчната система. С оглед поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане, основна цел на данъчната политика за периода 2018-2020 е повишаването на събираемостта и намаляването на дела на сенчестата икономика, както и намаляването на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.


Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО), като за 2018 се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" на ДОО с един процентен пункт.
Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, се увеличава за 2018 съответно в размер на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв.; за 2019 - 560 лв., 600 лв., 650 лв. и 700 лв.; за 2020 - 610 лв., 650 лв., 700 лв. и 750 лева.


В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им в 2021.


Съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП се очаква да отбележи спад и да достигне до ниво от 22,3% към края на периода в резултат основно на погашения по дълга в обращение.