Три нови конкурса се задават в общинската администрация на Казанлък. И за трите, обявени със Заповед на кмета Галина Стоянова от 12 март тази година и публикувани в общинския вестник на града, са за стратегически длъжности, на които в момента има назначени вече служители.

Обявените с три поредни кметски заповеди места, са за главен архитект на община Казанлък, за директор Дирекция „Местни приходи“ и за началник на отдел „Икономика по управление на собствеността“. Конкурсите са обявени на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавния служител и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМ във връзка с чл. 5, ал. 2 от ЗУТ.
Сроковете за подаване на документи за длъжностите началник отдел „Икономика по управление на собствеността“ и директор на Дирекция „Местни приходи“ са до 31-ви март, а за Главен архитект до 18 април.
В момента и тримата назначени на тези места - Сергей Тончев, Милена Трифонова и арх. Георги Стоев, са назначени със заповед на кмета, до провеждането на конкурс, научи zаkazanlak.bg
Основните заплати за обявените две позиции са между 850 и 900 лева, а за Главен архитект няма обявена подобна опция.


Изискванията са за специалисти в дадените сфери, магистри, с достатъчно професионален опит. Кандидатите и за трите обявени позиции ще трябва да представят и сътветно защитят концепции в своите сфери. Това важи и за сегашните врд. началници, ако вземат решение да се явят на обявените конкурси, за да препотвърдят вече по Закон за държавния служител позициите, на които са назначени.
Документите на кандидатите се подават в Деловодството на Община Казанлък, в Центъра за информационно обслужване на гражданите, гише 2.
Ако конкурсните комисии обаче предпочетат не досегашните служители на обявените на конкурс ръководни места, то досегашните началници и главния архитект следва да бъдат освободени и на тяхно място назначени спечелилите конкурсите. Ако няма кандидати за обявените места, то съгласно Закона за държавния служител би следвало сегашните началници да останат на местата си до нов, следващ конкурс.
Обявите за предстоящите конкурси за ръководни позиции в общинската администрация на Казанлък към момента са публикувани в общинския вестник, но не и на официалния сайт на Община Казанлък, независимо, че във вестникарския вариант на публикациите има конкретен текст, упоменаващ това.