Обявиха конкурс за шеф на болницата в Казанлък

Община Казанлък обяви конкурс за избор на управител на казанлъшката Многопрофилна болница "Д-р Христо Стамболски" ЕООД. Конкурсните условия са публикувани на сайта на Община Казанлък. Обявеният конкурс е в изпълнение на Решение № 52/28.01.2016 година на Общинския съвет в Казанлък.Срокът на договора на бъдещия управител ще е 3 годишен.

Изискванията към кандидатите за управител на болницата в Казанлък са много. Сред тях са изисквания за образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, с придобита специалност, квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист.
Сред конкурсните условия е и изискване за стаж като ръководител в сферата на здравеопазването – минимум 3 години.
Кандидатът трябва да представи и програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
Документите се приемат до 12,30ч. на 11.03.2016 година, на гише №2-„Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр.Казанлък.
Конкурсът ще се проведе на 14 - ти март тази година.

Настоящият управител на болницата в Казанлък д-р Кети Маналова- Владкова приключва втория си мандат .