За пета година Община Казанлък подкрепя младите родители За пета поредна година Община Казанлък осигурява средства за подпомагане на младите семейства чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено под формата на ваучери. Финансовата помощ в размер на 500 лв. за едно дете, се предоставя за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни.
През месец януари 2024 г. са подадени 21 заявления, от които 20 са получили ваучери, а през месец февруари 2024 г. подадените заявления са 28, а одобрените семейства - 25, три от които са с близнаци, като ваучери се предоставят за всяко дете от двойките близнаци.
За периода от 14 февруари до 14 март 2024 г. са подадени общо 17 заявления-декларации за еднократна финансова помощ, от които 15 отговарят на изискванията, 1 семейство е с близнаци.
За изминалата 2023 година са подадени 257 заявления и са получени 243 ваучери.
От периода 2020 до 2023 година общо са раздадени 927 ваучери, като изразходваните средства са на стойност 463 500 лв.