На 22 юли официално ще бъдат открити обновените зони в ж.к. Изток“, съобщават от Община Казанлък. Реконструирани и рехабилитирани са междублокови пространства в рамките на проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“. Проектът е на обща стойност 5 655 048,59 лв. с ДДС, от който 4 806 791.31 лв. е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“ и 848 257,28 лв. национално финансиране.

Включените обекти в инвестиционния проект са изцяло в жилищен квартал „Изток“ и предвиждат дейности по реконструкция и рехабилитация на четири улици и прилежащите им тротоари и възстановяване на две междублокови пространства. Това са ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“, ул. „Кремона“.междублоковите пространств са „Зелена площ/зона за отдих 1 с граници: запад – ул. „Капитан Петко войвода“; юг – ул. „Кремона“; изток – ул. „Сент-Ерблен“ и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20; „Зелена площ/зона за отдих 2 с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. „Толияти“; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко Войвода“.

Съгласно проекта, за всяка от четирите улиците бе предвидена реконструкция/ рехабилитация на уличното платно, прилежащите тротоари и уличното осветление. За двете междублокови пространства бе заложено изграждането на кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари; възстановяване на тревни площи и цветни градини; изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление; изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и площадки за спортни дейности.

Откриването на обновените обекти ще се състои на 22 юли 2018 г., неделя, в ж.к. „Изток“ от 10.00 часа на ул. „Кремона“, южно от блок № 20, и от 10.30 часа за Зелена зона за отдих 2, източно от блок № 23.

С церемониите се отбелязва приключване на строителството по обновяване на общественозначими обекти в квартал „Изток“ в Казанлък.