Как младите могат да участват във властта, как силна местна власт и амбицията на младите и техните инициативи могат да генерират полезни за гражданството каузи и решения.

Това са само част от темите, обсъждани по време на среща на ръководството на Община Казанлък и на Общински съвет – Казанлък с Младежки общински съвет и ученици от Казанлък.


Инициативата за срещата е на кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

По време на срещата представители на ученическите съвети на казанлъшките училища бяха запознати от общински съветници и администрацията с основните функции на местния парламент и Общината, с Програмата за младежта на Община Казанлък. Представена е била и работата на общинските съветници в комисиите, дейностите на Общинска администрация, посочени са били важните теми, по които трябва да бъдат обединявани усилията като рисковете от употреба на наркотици, злоупотреба с алкохол, вандализъм....