В дневния център за деца с увреждания ще се монтира асансьор. Идеята ще се осъществи по проект „Осигуряване на достъпна среда“. Проектните дейности ще бъдат изпълнени към фонд „Социална закрила“ при Министерството на труда и социалната политика.
Предстои да бъде поставен хидравличен подемник със собствена асансьорна кула за монтаж на открито.
Освен това ще бъде преустроен и досега съществуващ санитарен възел в достъпно санитарно-хигиенно помещение, според изискванията на Наредба №4.
Ремонтът обхваща и разширяване на вътрешни портални врати към дневната на първия етаж.
Ремонтните дейности трябва да приключат до края на следващия месец и възлизат на 58 831 лв., от които 48 418 ще бъдат финансирани от фонд „Социална закрила“, а останалите от Община Казанлък.
Изпълнението на проекта ще постигне целта за повишаване качеството на услугата, предлагана в Дневния център за деца с увреждания, който работи на пълен капацитет.