Три дни – проверка на сирените в Казанлък От понеделник в рамките на три дни - от 27-и март, до 29-и март, на територията на град Казанлък ще бъде извършена техническа проверка на сиренната система.
При тестовете за техническа изправност сирените ще възпроизвеждат звуков сигнал еднократно за не повече от 15-20 секунди, което не бива да тревожи гражданите. (Резервни дати за допълнителни проверки на работата на сирените остават през месец май 25-и и 26-и 2023 г.)
По различен начин звучат сигналите на Локалните системи за оповестяване (ЛСО), разположени в района на „Софарма“ АД в Казанлък. Те се провеждат два пъти годишно и предстои първата проверка през април на 3-и април 2023 г. от 11 ч. (Втора проверка е планирана за в първия работен ден на месец октомври 2023 г., 11 ч.)
Датите за техническа проверка и профилактика на сирените по населени места в община Казанлък са от 4-и до 6-и април, включително.