Само 120 кучета в общината?

222 лева и 60 стотинки са събрани от началото на тази година до днес като приходи в общинската хазна от т. н. „такса куче“. Таксата е в размер на 10 лева годишно за едно домашно куче и е част от Наредба №7 на Общинския съвет в Казанлък, приета още през 2009 година. За цялата минала година в местните приходи на общината от „такса куче“ са постъпили 1256 лева и 2 стотинки.
Таксата на практика е вид местен данък, който трупа и лихви при закъсняло плащане, изчислявани на база основния лихвен процент на БНБ.
От заплащането на „такса куче“ са освободени собствениците на:
кучетата на инвалиди, кучетата на самотни граждани над 70 годишна възраст, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, кучетата, използвани за научноизследователски и медицински цели, кастрирани кучета, ловни кучета и кучета с поставен микрочип.
За последната категория кучета бонусът без такса важи само за първата година от регистрацията им.

Освободените от такса кучета, не са освободени от задължителна административна регистрация.
Такса „куче“ е ежегодна и се заплаща до края на месец март. Плащането след този срок, подлежи и на лихви.
Съгласно текстове от общинската Наредба 7, всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира в дирекция „Местни приходи“ и регистрира. За целта се попълва декларация по образец. Към нея се прилага и ксерокопие от ветеринарномедицинският паспорт на кучето.
Освен „такса куче“ към момента общинските съветници на Казанлък и общинската администрация не са изразили намерения да наложат и такса за други видове домашни любимци като: такса котка, хамстер, заек или рибки.
Платеният към края на миналата година налог за кучета не отразява реалния брой на домашни кучета, категорични са от общината.

Простата сметка показва, че домашните кучета на територията на общината са едва 120, без тези в освободените от налог категории. Факт, който с просто око е видно, че не отговаря на действителността.