Отварят касите за плащане на местните данъци

Жителите на община Казанлък могат днес, 15.01.2018 г. да заплащат годишния данък върху превозните си средства за 2018 година, информира общинският пресцентър. Данъкът се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от тяхното придобиване или регистрацията им за движение.

Собствениците на кучета трябва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му, като това става до 31.03.2018 г.

Отстъпка от 5 на сто ползват лицата, които до 31 януари, т.г. са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства.

Сроковете за плащане на 4 равни вноски са: до 31.01.2018 г.; до 30.04.2018 г.; до 31.07.2018 г. и до 31.10.2018 г.