От 15 май отварят електронната система за записване на първокласници На 15 май, в 12 часа ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2024/2025 година в Община Казанлък.
Родителите могат да записват децата си до 27 май, като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием.
Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 30 май. Записването на бъдещите първокласници ще се случва в дните от 3 юни до 7 юни, между 9 и 17 часа в училището, в което са приети, съобщават от общината.
На 11 юни, ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 11 юни. В периода до 17 юни може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 19 юни. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение на датите: 20 до 25 юни.
Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 26 юни.
Процедурата по прием на ученици в първи клас се извършва чрез системата за електронен прием в І клас в училищата на територията на Казанлък: https://schoolkn.uslugi.io/. Информация за свободните места за всяко училище се публикува на посочената страница преди всяко класиране.
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в базата данни на община Казанлък. За всички желани училища се кандидатства с едно заявление, регистрирано онлайн на сайта за прием в първи клас на Община Казанлък или на място в избраното по първо желание училище. Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането! Няма настъпили промени в прилежащите райони за обхват на училищата!