Национална мрежа за децата отличи в навечерието на 1 юни Община Казанлък с наградата „Златна ябълка“. Церемонията се проведе в Столичния куклен театър. Призът е за цялостна, системна и целенасочена политика в подкрепа на децата и семействата, той бе даден на заместник-кметът Лилия Цонкова. „Това е висока оценка за дългогодишните политики на кмета Галина Стоянова и нейния екип в социалната сфера. За нас е стимул да продължаваме да ги развиваме и надграждаме.“, коментира г-жа Цонкова.
„Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.“, посочват от Националната мрежа за децата. В мотивите да отличи Община Казанлък от неправителствената организация посочват промяната на средата – ремонтираха се всички детски градини, училища, изградиха се множество детски площадки не само в общинския център, но и в малките населени места. Създадени бяха множество социални услуги в подкрепа на уязвимите деца и семейства.
Те оценяват осигуряването на пълноценно хранене на всички деца в ранна възраст, се изгради кухня-майка, която осигурява не само добро хранене на децата в детски градини, но и се разширяват пунктовете на детска млечна кухня в малките населени места, за да достига до повече деца. Купонът за храната е на символичната цена от 0,50 лв. на дена, за да се даде възможност на повече семействата да се възползват от нея.
Всяка година в местния бюджет се отделят средства за програмата „Инвитро“ и се разпределят за семейства с репродуктивни проблеми.
Община Казанлък осигурява еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. в подкрепа на младите родители в общината, под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни за всяко новородено дете.
По проект беше обновена материалната база на болницата, включително детско и родилно отделение. В последствие екипът на Община Казанлък, съвместно със сдружение „Бъдеще за децата“, инициираха кампания за закупуване на допълнително оборудване на Родилно отделение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, за да може все повече майки да предпочитат да родят децата си в нея.
Община Казанлък е и важна част от споразумението за превенция на изоставянето на деца в родилно отделение.
В Програмата за закрила на детето се планират и изпълняват дейности, насочени към различни групи деца – уязвими деца и семейства, талантливи деца, като се заделят необходимите средства да тях.
През последния месец Общината, в партньорство със сдружение „Бъдеще за децата“, стартира проект, по който ще бъдат изградени т. нар „Къщи на семейството и общността“ по модела „Сигурен старт“. В тях родителите ще могат да общуват помежду си, да получават полезна информация за грижата за децата си, да намират подкрепа, когато имат проблем, да играят с децата си. Къщите ще са в град Казанлък, в близост до ромския квартал и в две малки населени места. Ще бъде осигурена устойчивост на създадената от сдружение „Бъдеще за децата“ и функционираща детска къща в село Горно Черковище.
От Национална мрежа за децата – алианс от неправителствени организации признават, че е трудно да бъдат изброени всички дейности, осъществени в Казанлък по отношение подкрепа на децата и семействата и подчертават: “Важно е, че не са еднократни инициативи, а са системни и целенасочени усилия в тази посока.“.
Оценени са различни инициативи, които насърчават участието на децата. Последната от тях е организираното обсъждане на дейността на бъдещата детска академия за талантливи деца в село Розово. В него взеха участие ученици и родители, учители. Конкретно, за да се достигне до мнението на децата и да се събере максимално много информация от тях, беше използван игрови подход.
Община Казанлък подкрепя различни спортни, дарителски инициативи организирани от децата.
Чрез Младежки общински съвет, децата участват във вземането на решения, отнасящи се до тях.
Важен мотив за номинацията е подкрепата на екипа на Община Казанлък към детските организации, които работят на територията на общината. Мнението на организациите винаги е било търсено при вземане на решения, касаещи децата. Програмите за закрила на детето се разписват винаги с тяхно участие. Всички социални услуги, работещи с деца са делегирани на неправителствени организации.
Наградите „Златна ябълка“ се връчват за дванадесети пореден път.