ОБНОВЕНА!  За 5.6 млн. лева обновиха Източното

Приключи проектът за обновяване на квартал "Изток" в Казанлък, отчетоха днес от екипа в Общината, автор на проекта „Обновяване на градската среда в град Казанлък".

Той се реализира със средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ и бе на сотйност 5 655 048,59 лева. 4 806 791,31 лв. от средствата са от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 848 257,28 лв. - национално съфинансиране.


От Община Казанлък отчетоха, че благодарение реализацията на проекта, за първи път от построяването на жилищния комплекс през 60-те и 70-те години на миналия век, е извършено цялостно обновяване на значителна част от територията на комплекса. Възстановени са две съществуващи зелени площи - зони за отдих в междублокови пространства, разположени върху 20 000 кв.м, от които 10 000 кв.м са с нови тревни площи. Реконструирани и рехабилитирани са четири улици и прилежащите им тротоари с обща площ около 10 000 кв.м и е положен 22 300 кв.м нов асфалт в Казанлък.

Изградeни са кътове за отдих и игра, реконструирани са вътрешноквартални улици между блокове 19, 20, 21, 22, 23 и 26 и около тях са оформени джобове за контейнери.

Дейностите по обновяване на квартала включват още изграждане и реконструиране на вътрешноквартални пешеходни алеи и 9 379 кв. метра тротоари. Поставени са и 7 200 кв. метра нови бордюри.По проекта са възстановени тревни площи и цветни градини, изградено е енергоспестяващо улично и парково осветление, като са поставени 108 броя нови осветителни тела и 20 стълба. са изградени са нови детски площадки и фитнес съоръжения. Създадените по проекта нови паркоместа са 49, от окито 9 за хора с увреждания. В рамките на проекта е монтирани система за виденаблюдение и за автоматизирано напояване.

Проектът "Обновяване на градската среда в град Казанлък" е дело на отдел "Стратегическо планиране и проекти", с ръководител Хабибе Бугутлиева..

По време на отчитането на проекта, Бугутлиева каза, че като цяло пробелмът с металните гаражи в квартал "Изток" не ерешени и Общината продължава да търси най- доброто решение за това. Преместването на част от металните гаражи, попадащи в района на обновяването на друго място, е било най- доброто в рамките на този проект.

По време на среща с журналисти стана ясно, че Община Казанлък не е съгласна и не приема решението на Бургаския административен съд за финансова санкция по отношение на проекта и е обжалвала това решение във Върховния адмиинстративен съд.

До произнасянето му спорната по решението на Съда сума е задържана, уточни Здраво Балевски, юрист в Община Казанлък.

Жилищен комплекс „Изток“ е създаден като Източно разширение на Казанлък в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Той е най-големият квартал в града, с 60 жилищни блока и близо 13 000 жители.