ПОКАНА ОТ КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА ЗА ОТЧЕТ 2016 – 2017 Г.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова

Ви кани на

ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ВТОРАТА ГОДИНА

НА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

29 ноември, 2017 г., сряда, от 18,00 ч., Инфоцентър, ул.“Искра“№4