През 2018г. ще започнат реалните дейности по ключовия проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ в размер на 3 690 050,96 лв, съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък .
През следващата година ще бъде ремонтиран и бул. „Розова долина“, от пл.„Севтополис“ до ул.„Бачо Киро“, както ище се закупят 7 броя електробуси за вътрешноградските линии, ще се извърши и рехабилитация на 23 бр. автобусни спирки. Те ще бъдат оборудвани със светещи информационни табла с разписанието и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт, което ще осигури цялостна свързаност на мрежата.
Проектът предвижда закупуването на зарядна станция,оборудване за Център за управление със специализиран софтуеър и JPS.
През 2018 година, по предложение на кметът на Община Казанлък Галина Стоянова Общинският съвет ще задели и 20 хиляди лева за нова Програма за младежи в община Казанлък, наречена
„Екопатрули“.
Целта е да бъдат наети младежи от 14 до 18 години в грижа и опазване на общинската собственост. Друга цел е възпитаване в подрастващите на отношение към опазване на природата.