Един иска да е шеф на "Екологията" в Общината Само един е бил кандидатът за длъжността началник отдел „Екология и транспорт“ в общинската администрация на Казанлък.
За вакантното място бе обявен конкурс, чийто срок за участие в него изтече.
От публикуваното съобщение в официалния сайт на Община Казанлък става ясно, че до конкурсната процедура – решаване на тест, е допуснат единственият кандидат. Това е Радостина Митева Йосифова.
Ако успее да се справи с теста, Йосифова ще получи статут на държавен служител.
Кандидатът за началническото място в отдел „Екология“ и към насотящия момент работи на тази позиция.