До 25 май се подават документи за лични асистенти

От 11 до 25 май 2016 г. Община Казанлък набира документи за лични асистенти по проект „Независим живот в община Казанлък“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд, и национално съфинансиране, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до здравни и социални услуги на хора, които са в частична или в пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. С осигуряването на лични асистенти се създават условия тези хора ефективно да упражняват правото си на независим живот.

Общата стойност на проекта е 499 765,52 лева, продължителността му е 22 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга – до 20 месеца.

Всички условия и формуляри за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg, в раздел "Обяви и съобщения"/"Кариери".