От 1 март 2021 година Общинска библиотека „Искра“ ще се ръководи от временно изпълняващия длъжността Светлана Колева, дългогодишен служител на библиотеката. След дълги години на поста, досегашният директор Анна Кожухарова се оттегля от активна дейност по лични причини. Светлана Колева увери, че ще следва красивите традиции, утвърдени от Кожухарова.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова поднесе искрени благодарности на Анна Кожухарова за вниманието и грижите към читателите и библиотечното дело в Казанлък, информира общинският пресцентър. „Със своя опит, мъдрост и вещина Вие защитавахте пред обществото каузите на библиотеката“, обърна се Галина Стоянова към нея, а на екипа на културния институт пожела, съхранявайки духовността в града, да продължи да работи на висота.