5,6 милиона лева са заложени за капиталови разходи в новия бюджет на Община Казанлък. Проектите, по които ще се работи през настоящата година, изразяват принципа на равнопоставеност между Казанлък и останалите населени места в общината, информират от местната администрация.
В бюджета за заложени 2 018 881 за изграждане на ВиК инфраструктура за територията на Крън и доизграждане на главен канализационен колектор.
През тази година ще бъде направен и ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново, като заделените средства за това са 65 000 лв.
Ще бъде изградено и локално пречиствателно съоръжение в Копринка.
Предвидени са средства за благоустрояване на училищния двор на основното училище в Розово.
Предстои да бъде изготвен проект за преустройство и промяна на предназначението на сградата на Здравната служба в социални жилища в с. Горно Изворово. 17 000 лв. са предвидени за закупуване на пътни знаци и маркировка за Бузовград и 5000 лв.за чакълиране на ул. „Митко Палаузов“ в селото.
Ул.,,Шипка“ в Шейново ще бъде напълно асфалтирана, за което са определени 25 200 лв.
През тази година ще бъдат закупени машина за събиране на листа за Розово, компютри за кметства Енина и Горно Черковище и училищата в Шипка и Кънчево, тракторна косачка за Ръжена, климатици за кметствата в Ясеново и Горно Черковище.
В ход е и проектиране на физкултурни салони в ОУ „Хр. Ботев“- в Енина и ОУ „С. П. Хилендарски“ - в Хаджи Димитрово.
Заложени са и ремонти на четвъртокласната общинската пътна мрежа, който свърза всички насели места с Казанлък, за над 300 000 лв.