18 снегопочистващи машини, 1200 тона пясък, 500 тона сол са осигурени за зимното почистване и поддръжката на пътната инфраструктура в района, е информирала Районната пътна служба в Казанлък по време на днешната среща на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. За първи път за прохода Шипка ще отговаря обединението „Пи Ес 2014“, в което участват „Пи Ес Ай“ АД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес“ АД. „Пи Ес 2014“ вече 4 години поддържа проходимостта на Прохода на Републиката Хаинбоаз.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова е открила срещата за зимната готовност в общината и е дала информация за фирмата, която ще отговаря за снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Казанлък – „Промакс“ЕООД, с която има сключен договор от месец септември т.г.

По покана на Кмета на Община Казанлък в срещата са участвали представители на всички институции, свързани с поддръжката на пътищата, снегопочистването и опазването здравето и сигурността на хората, както и представители на хижи и хотели в района на Бузлуджа.

Присъстващите са били запознати с две нови заповеди на кмета Стоянова относно работа при усложнени зимни условия през 2017 – 2018 г. и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията от тежките зимни условия за населението и инфраструктурата, както и с Плана за защита при бедствия и извършената подготовка за предстоящата зима в община Казанлък.