Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призовава за спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за прилагане на компенсации на високите цени на електроенергията през четвъртото тримесечие на годината.
Причината е, че на 30 септември изтича срокът на действие на настоящото постановление.
От АОБР предупреждават, че евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите потребители на ел.енергия с краен ефект - спиране на производства и съкращаване на работни места.
От Асоциацията са категорични, че на фона на продължаващата серия от кризи българският бизнес не е в състояние да понесе пореден ценови удар. Те припомнят, че в групата на небитовите потребители, освен предприятията, са и всички обществени институции - болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.
Освен това от АОБР настояват в проектобюджета за 2023 г. да бъдат предвидени средства за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия и след 1 януари 2023-а, като се подготвят изменения в закона, за да може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и неочакваните печалби при електропроизводството и в частния сектор
Компенсациите не са помощи, а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар, изтъкват работодателите.
АОБР, чиито членове дават работа на 82% от наетите у нас, предупреждава, че няма да се поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на прекратяване или забавяне на програмата за компенсиране. Тя не ползва средства от Държавния бюджет, а нейното прекратяване или влошаване на условията би обрекло огромна част от българските предприятия, изтъкват от Асоциацията