Пътя на военната част проследява майор о. з. Стефко Михайлов от Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Казанлък

С Указ № 25 от 4 декември 1947 г. на Президиума на Народното събрание на България е сформирана Първа танкова дивизия в град Казанлък с командир генерал майор Петър Панчевски. В началото на м. август 1950 г. Първа танкова дивизия се реорганизира в Пета танкова дивизия „Й.В.Сталин“ с явно наименование под.75200.

Въз основа на новите щатове от 1 април 1955 година Пета танкова дивизия се реорганизира в Пета танкова бригада с явно наименование под.75200.От същият месец бригадата минава организационно в подчинение на 2-ра армия с щаб в град Пловдив.

По това време организационният състав на бригадата се състои от управление, три отделни танкови батальона; танкова школа; 5-ти отделен мотострелкови батальон; 122 мм 19-ти Гаубичен артилерийски дивизион; 37 мм Зенитно артилерийски дивизион; разузнавателна,свързочна,сапьорна и автотранспортна роти; бригадна автобронетанкова работилница. Всички поделения са дислоцирани в град Казанлък. На 30 ноември 1956 г. на 5-а танкова бригада е връчено бойно знаме като символ на воинска чест, доблест и слава. От 1958 г. е изградена автомобилна школа. По-късно към бригадата се формира Пета бригадна реактивна батарея.

Бригадата преминава пез редица реорганизации. През 1966 година се формира 5-ти отделен ракетен дивизион, което е дислоцирано в 3-ти казармен район на Казанлък. Към това време поделението не разполага с материална част и личния състав е изпратен на курсове в градовете Димитровград и Шумен.Специалната техника на поделението е получена през януари 1968 г. На 17 септември 1969 г. в местността „Черковището“ в Средна гора е извършен първият боен пуск на поделението от 2-ра батарея.

На 5 декември 1977 г. бригадата е наименувана „Бузлуджанска“.

От 1 януари 1981г. условното наименование на бригадата е под. 22160, а от 19 ноември 1998 г. Пета танкова бригада носи името 5-та Шипченска танкова бригада. За учебната 1998 г. към под.22160 се разкрива Учебен център за подготовка на новобранци с капацитет 400 новобранци, който е закрит през 2000 г. До 1998 г. бригадата е дислоцирана в три казармени района в Казанлък.

Към края на 60-те и основно през 70-те години на миналия век командването на бригадата изгражда съвременен учебен гарнизонен военен полигон в местността „Тюлбето“. На този полигон се тренираха и отстрелваха всички курсови стрелби от танковите, мотострелковите и артилерийски подразделения, различните упражнения за кормуване с бойна техника и изпълнението на други задачи по военната подготовка.

От 1988 до 1992 г. са пуснати в експлоатация изградените хлебопекарна, банно-перален комбинат и складова база за вещево и хранително имущество.Тогава започва и изграждането на нов хранителен блок. Напълно е осъществен и процесът на деполитизация в живота на бригадата.

През периода от 1 януари 1989 г.до 31 декември 1997 г. съгласно плана на МО и ГЩ и двустранните договорености със съседните страни във военната област се извършват посещения на разменни начала в армиите на САЩ, Англия, Франция, Германия, Австрия, Гърция и Турция.

Считано от 1 октомври 2000 година, с Министерска заповед военната част се реорганизира в Пета Шипченска механизирана бригада. С това приключва 45-годишната история на Пета Шипченска танкова бригада.

От 1 юни 2007 г. Пета Шипченска механизирана бригада се предислоцира от гарнизон Казанлък в гарнизон Плевен в района на закритата Школа за запасни офицери „Хр.Ботев“. Преди това, на 1 юни 2006 г. Лърви механизиран батальон е предислоциран в Плевен, а Самоходният артилерийски дивизион - в Шумен.

От 2007 г. в района на бригадата са дислоцирани военни формирования на 61-ва Стрямска механизирана бригада

По материали на майор о. з. Стефко Михайлов